تبلیغات
کهکشان راه شیری - دب اکبر ودب اصغر

خرس کوچکصورت فلکی خرس کوچک یا دُب اصغر (در لاتین: Ursa minor) صورت فلکی کوچکی در آسمان شمالی (نیم کره شمالی) می‌باشد.
آن را در ایران باستان تریشگ می‌نامیدند. خرس کوچک یکی از ۸۸ صورت فلکی امروزی است. یکی از مشهورترین ستارگان آسمان یعنی ستاره قطبی در این صورت فلکی قرار دارد.بعد از ستاره یقطبی (جدی)پرنورترین ستارهٔ دب اصغر انور فرقدان می‌باشد این یکی از ۵۷ ستاره‌ای است به عنوان مرجع مورد استفادهٔ دریا نوردان وهوا نوردان است پنج ستارهٔ دیگر دب اصغر جلوهٔ کمتری دارند.وسعت این صورت فلکی در حدود ۲۰ درجه یا چهار برابر فاضلهٔ قراولان(دو ستارهٔ دب اکبر با نام‌های دبه و مراق)است

آلفا-خرس کوچک (ستاره قطبی) نیز از ستاره‌های نورانی است و به رنگ زرد و قطرش ۳۷/۰ است. فاصله این ستاره از ما ۴/۱۱ سال نوری و ۱۴ بار درخشان‌تر از خورشید است.

خرس کوچک در جنوب صورت‌های فلکی قیفاووس و اژدها قرار دارد. در جنوب آن نیز صورت‌های فلکی اژدها و خرس بزرگ قرار دارد.

دب اصغر به نام‌های بنات النعش یا هفت اورنگ کهین نیز مشهور است وجه تمسیه آن مانند دب اکبر نا مناسب است. بنابر افسانه جالبی از بومیان امریکادرباره دب اصغر گروهی شکارچی بومی راه خود را در جنگل گم کرده بودند با اجابت دعاهایشان دختر کوچکی پدیدار شد تا به سلامت آن‌ها را به خانه‌هاشان راهنمایی کند. اوروح جدی(ستارهٔ قطبی) بود و شکارچیان پس از مرگ در آسمان جای گرفتند تا برای همیشه نزدیک او باشند.

جهت‌یابی با خرس کوچک و خرس بزرگ

ستاره قطبی در انتهای صورت فلکی خرس کوچک است که به کمک امتداد ستارگان مراق و دبه خرس بزرگ شناخته می شود.

Dipper Persian2.JPG

چهارشنبه 21 تیر 1391 - مهدی کیانی